Medus telpas rāmītis

Piezīmes: Izurbti 3 caurumi abos sānos. Caurumu diametrs 2.5 mm.

Cena: nesanaglots-0.50 EUR

            sanaglots - 0.65 EUR