Medus telpas rāmītis

Piezīmes: Izurbti 3 caurumi abos sānos. Caurumu diametrs 3 mm.

Cena: nesanaglots-0.97 EUR

            sanaglots - 1.15 EUR