Biškopības inventāra ražotājs
SIA AB STROPI
Reģ.Nr.45403045183 
Dzelzceļmalas iela 13, Jēkabpils, LV-5202, Latvija
Tālr.: +371 29483512
Swedbanka LV20HABA0551041440482